Loading the content...

Резервации

За резервации се изисква капаро преведено по сметка на:"ГоБи-Ди" ООД
Първа Инвестиционна банка; клон Бургас
IBAN: BG47 FINV 9150 10BG N0M1 4M
BIC: FINVBGSF

Управител: Георги Дянков

For bookings is requiered deposit First Investment Bank www.fibank.bg account holder: "GoBi-Di" Ltd. IBAN: BG47 FINV 9150 10BG N0M1 4M BIC: FINVBGSF